ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2007-2009

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος

Κουμπάρου-Χανιώτη

Χρυσάνθη

Φιλόλογος

Γεν. Γραμματέας

Θεοδωρίδη

Ελεάνα

Φυσικός

Α΄ Αντιπρόεδρος

Κρουσταλλούδη

Μαρία

Μαθηματικός

Β΄ Αντιπρόεδρος

Μαϊστρέλλης

Ευστράτιος             

Φιλόλογος

Ταμίας

Ελευθερόπουλος

Ιωάννης                   

Μαθηματικός

Βοηθός Ταμία

Αντωνάκος

Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Συντονιστής Οργανωτικού

Λινάρδος

Νικόλαος                  

Φιλόλογος

Βοηθός Α΄ Οργανωτικού

Κλαμπανιστή

Ευφροσύνη             

Φιλόλογος

Βοηθός Β΄ Οργανωτικού

Καπετανάκης

Γεώργιος                

Θεολόγος

Υπεύθυνος Περιφέρειας

Μπορμπιλάς

Νικόλαος               

Φυσικός

Αναπληρωματικό Μέλος

Κότσιρας

Ιωάννης

Φιλόλογος