Κατά τη διετία 2010-2012: 
•    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα κειμένου με τις θέσεις-απόψεις του Συλλόγου σχετικά με την προοπτική αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ( Ιούνιος 2010)
•    Επίδοση συγχαρητήριας επιστολής στον κ. Δημητρόπουλο Ηλία, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου, για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Σεπτέμβριος 2010)
•    Επιστολή διαμαρτυρίας προς την κα Α. Διαμαντοπούλου, Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ, σχετικά με την εγκύκλιο με Α.Π. 61004/Δ1/28-5-2010 με θέμα "Χορήγηση - Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 -11" και υποβολή προτάσεων (Ιούνιος 2010)
•    Διοργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικής εκδήλωσης στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά με θέμα "Συναισθηματική Νοημοσύνη" και ομιλητές την κα Δ. Ιορδάνογλου, Λέκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κ. Γ. Τσίτσα, επιστημονικό συνεργάτη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και την κα Π. Βαμβακά, κάτοχο ΜΔΕ (Νοέμβριος 2010)
•    Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με θέμα "Εκπαιδευτικός Επιστημονικός Τύπος" σε συνεργασία με τις εξής επιστημονικές ενώσεις: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Νέα Παιδεία (Μάρτιος 2011)