Κατά τη διετία 2005-2007
 
Α. Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
  1. Τιμητική εκδήλωση για τους τρεις διακεκριμένους αφυπηρετήσαντες από τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς κα Γ. Γιανναρά – Παπακωστούλα, κ. Γ. Ωραιόπουλο και κ. Γ. Κεφαλλωνίτη, με ομιλητές την κα Αλ. Λαμπράκη- Παγανού, Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., τον κ. Γ. Καρκούλια, Σχολικό Σύμβουλο και τον κ. Π. Φιλντίση, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
  2. Στις 21 και 22 Απριλίου 2007 το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Για μια σύγχρονη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Το Συνέδριο έγινε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών. Οι κεντρικές εισηγήσεις είχαν ως θέμα τη διασύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τη διασύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και τον Πολιτισμό-Εκπαίδευση. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές (Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μ. Γρηγοριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Ε. Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Θ. Κατσανέβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σ. Τραχανάς, Διευθυντής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, Ε. Φρυδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Χ. Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.) διαπραγματεύθηκαν τα παραπάνω θέματα. Οι θεματικές των Παράλληλων Συνεδριών είχαν ως άξονα τις Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. και τις Επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εισηγητές, μάχιμοι εκπαιδευτικοί, (οι εργασίες των οποίων επιλέχτηκαν μετά από κρίση) αναφέρθηκαν σε καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα της πράξης.
 
Β. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση (Πράξη 3/28-6-2006) αναγόρευσε επίτιμα μέλη τού Συλλόγου τρεις διακεκριμένους εκπαιδευτικούς: την κα Γ. Γιανναρά-Παπακωστούλα, Φιλόλογο, τον κ. Γ. Ωραιόπουλο, Μαθηματικό και τον κ. Γ. Κεφαλωνίτη, Φυσικό για την επιστημονική και παιδαγωγική τους προσφορά. Επίσης, με την ίδια Πράξη αναγορεύτηκαν επίτιμα μέλη του Συλλόγου και εκπαιδευτικοί οι οποίοι με τη μέχρι τώρα προσφορά τους και τις ενέργειές τους στηρίζουν το Σύλλογο μας. Πρόκειται για τους Ι. Τυρλή, Μαθηματικό και Π. Φιλντίση, Φυσικό.
 
Γ. Έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:
  1. Επιδόθηκε στο ΥΠΕΠΘ έγγραφο (20/7/05) με το αίτημα να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που είτε ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος εκπαιδευτικής άδειας, είτε διορίστηκαν στη Δ.Ε. έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, να εξαγοράσουν (εάν επιθυμούν) συνταξιοδοτικά τα χρόνια των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
  2. Επιδόθηκε στο ΥΠΕΠΘ και στην ΟΛΜΕ, έγγραφο (5/10/2005) με το αίτημα της αναγνώρισης όλου του χρόνου Εκπαιδευτικής άδειας ως συντάξιμου.
  3. Υποβλήθηκε εγγράφως (4/10/2005) στο ΥΠΕΠΘ αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό, το οποίο όμως έμεινε αναπάντητο.
  4. Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου για το σφάλμα σε θέμα του μαθήματος Φυσικής των πανελληνίων εξετάσεων 2007.
 
Δ. Τα (ούτως ή άλλως) πενιχρά έσοδα του Συλλόγου μας υπερδιπλασιάστηκαν.
 
Ε. Πολλαπλασιάστηκαν θεαματικά τα νέα μέλη του Συλλόγου μας.
 
Ο Πρόεδρος
 
N. Α. Μπορμπιλάς
Φυσικός, Δρ. ΕΜΠ
Η Γραμματέας
 
Χρ. Κουμπάρου-Χανιώτη
Δρ. Φιλολογίας