Μπορείτε να δείτε το καταστατικό του Συλλόγου πατώντας εδώ.