Προκειμένου να εγραφείτε στο σύλλογο παρακαλώ να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
και να την αποστείλετε μαζί με τον τίτλο ή τη βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών σας με e-mail στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η ετήσια συνδρομή είναι το συμβολικό ποσό των 5€.

Ο τραπεζικός λογαριασμός κατάθεσης θα σας αποσταλεί στο e-mail που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.