Μέντορες- Συντονιστές ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ 21-1-2023

Φ1 Σχεδιασμός διδασκαλίας

Φ2 ΦΠΨ Άξονες για παρατήρηση διδασκαλίας

Φ3 ΦΠΨ Άξονας εναλλακτικός για συζήτηση διδασκαλίας

Φ4 ΦΠΨ Κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας

Φ5 Π.Ι. Κύπρου Μέντορας Κλείδα παρατήρησης διδ.