Υλικό επιμορφωτικής εκδήλωσης 29ης Μαρτίου 2014 για το μάθημα της Ιστορίας.

Κουμπάρου, Χ. Διδάσκοντας Ιστορία με τις Νέες Τεχνολογίες.

Μαστραπάς, Α. Η διδασκαλία της Ιστορίας από τις πηγές.

Μπρεντάνου, Α. Επίμαχα και συγκρουσιακά θέματα Ιστορίας.